Představitelé obce


purkmistr

Josef Varaus 1883

starostové
Václav Kuncl 1886 - 8
Josef Varaus 1889 - 1919
Josef Havelka 1919 - 1923
Karel Lhoták 1923 - 1938
Adolf Podskalský 1938 - 1945

předsedové MNV
Karel Smolka 5. 5. 1945 - 8. 5. 1945
Adolf Vyhnanovský (1. předs. MNV) 8. 5. 1945 - 13. 7. 1946
Josef Lhoták (2. předs. MNV) 8. 5. 1945 - 13. 7. 1946
Jan Jelen 13. 7. 1946 - 13. 1. 1947
Eduard Tomšovic 13. 1. 1947 - 31. 5. 1948
Václav Zedník 31. 5. 1948 - 31. 1. 1949
Ladislav Rezek 31. 1. 1949 - 24. 9. 1952
Rudolf Duběda 24. 9 1952 - 2. 3. 1953
Josef Nachtigal 2. 3. 1953 - 27. 6. 1953
Václav Furman 1. 12. 1953 - 24. 5. 1954
Václav Černý 24. 5. 1954 - 1964
Jan Fiala 1964 - 1968
Jaroslav Levý 1968 - 1974
Josef Chval 1974 - 1980
Jan Havelka 1980 - 1981
Karel Kuncipál 1981 - 1986
Bohumil Slavík 1986 - 1990
Stanislav Talian 1990 - 24. 11. 1990

starostové
Karel Hejduk 24. 11. 1990 - 24. 12. 1993
František Kropáček 19. 1. 1994 - 19. 11. 1994
Václav Veselka 19. 11. 1994 -27. 11. 1998
Tomáš Hajdušek 27. 11. 1998 - 2006
Karel Karas 2006 - 2014
Šárka Němečková 2014 - 

předsedové JZD
Eduard Tomšovic 1956 - 1959
Václav Šamal 1959 - 1964
Josef Duběda 1964 - 1970
Tomáš Houdek 1970 - 1974
Jaroslav Beneš 1974
Eduard Soukup 1974 - 1981
Stanislav Šmíd 1981 - 1990
Miroslav Vokáč 1990 - 1993
V roce 1994 transformováno družstvo na AGROKAT KATOVICE, s.r.o.

jednatel
Karel Chval 1994 - 2008
Radek Chval 2008
 
kronikáři
Josef Varaus, purkmistr, později starosta 1883 - 1892
Josef Matějček, řídící učitel v.v. 1892 - 1938
Václav Pelouch, železniční úředník 1939 - 1945
Antonín Beneš, ředitel ZŠ 1938 - 1957
Karel Kuncipál, voj z pov.,
pozd. předseda MNV, archivář 1966 - 2005
Irena Novotná 2005
 

Obvodní ordinace
MUDr. Karel Machalický - první lékař v Katovicích,
později soudní lékař se Strakonicích 1887 - 1888
dále nebyl žádný stálý lékař, dojížděli dle rozpisu ze Strakonic
MUDr. Jiří Beran
MUDr. František Ladman
MUDr. Jan Viendl
MUDr. Karel Matějovič 17 let, až do roku 1979
MUDr. Vilém Zoubek od 1. 6. 1979

obvodní zdravotní sestra
Marie Kutilová od 2. 1. 1966

Zubní ordinace
dentista Pavlík, dentista Karel Kulíř, MUDr. Helena Oberreiterová, MUDr. Miroslav Červený, MUDr. Soňa Procházková, MUDr. Pavla Kýčková, MUDr. Marie Ledererová, MUDr. Roman Přibek

Dětská ordinace
Mudr. Jana Vetišková, MUDr. Dana Nedělková, MUDr. Anuše Rudolská, MUDr. Jelena Hálová, MUDr. Hana Neužilová, MUDr. Bohumila Kolenčíková

Kantoři, řídící učitelé
1623 - Jan Zikmund Humpolecký, 1648 - Matěj Wittman, 1658 - Matěj Procházka, 1675 - Jan Molitor, 1678 - Daniel Antonín Trstin, 1682 - Jiřík Beran (Katovice čp. 66), 1712 - František Vrabec, 1716 - Adam Hálek, 1724 - Josef Škola, 1727 - Josef Antonín Tromphius, 1733 - Martin Rychlík, 1735 - Josef Smrž, 1758 - Jakub Mourek, 1779 - Josef Hess, 1801 - Václav Bohuslav, 1841 - Hynek Hess, pomocník Alois Jindřich, 1871 - Matiáš Osvald Beran, 1892 - Vojtěch Faměra, 1912 - Josef Matějček (Katovice), 1927 - Václav Tomšovic (Katovice čp. 40), 1936 - Josef Staněk, 1937 - Karel Kolář (Katovice), 1939 - Ladislav Fišer, 1944 - Karel Kolář, 1945 - Antonín Beneš (Katovice - Liboč), 1953 - Vlastimil Křivan (Katovice 149), 1963 - Jiří Zoubek, 1972 - Miloslava Kašparová, 1977 - Jan Křenek, 1983 - Naděžda Kovaříková, 1984 - Zdeňka Žejdlová, 1990 - Naděžda Kovaříková, 1992 - Dalibor Košťál, 2000 - Pavel Kohout

Čestní občané Katovic

Stanislav Talian - od roku 1996 - jmenován za dlouholetou práci pro obec Katovice.
Strakonický rodák, narozen r. 1924, bytem v Novosedlech - Koclově. V letech 1962 až 1972 tajemník MNV Katovice, v roce 1990 předseda MNV, v roce 1965 se stal zakladatelem tradice Pootavských slavností, organizátor řady kulturních akcí, herec a režisér ochotnického divadla, podílel se na zvelebení obce (zelené pásy v Nádražní ulici, úprava povrchu na Husově náměstí, přístavba nového jeviště a šaten v sále kulturního zařízení, zahájení prací na rozšíření hřbitova a výstavby smuteční síně apod.) Dosud pracuje aktivně ve Farní charitě jako předseda.
Ing. Milan Kazda - od roku 1996 - jmenován za vřelý a upřímný vztah k obci, vyjádřený v jeho dokumentárních filmech
Horažďovický rodák, narozen r. 1931, bytem v Plzni. V letech 1934 - 45 byl katovickým občanem (jeho otec Vilém Kazda přednostou železniční stanice v Katovicích). Vystudoval zeměměřičskou fakultu ČVUT, později ještě FAMU. Stal se scénáristou a režisérem krátkých dokumentárních filmů. Po roce 1968 měl zákaz filmové tvorby. V současné době opět aktivně pracuje a ve svých krátkých filmech zviditelňuje naši obec (filmy Slavíme 50. výročí osvobození, Proč v Plzni nezapomínáme a další). Z jeho iniciativy vznikla v roce 1997 Nadace Paměti národa (nyní Nadační fond). K 200 výročí narození F. L. Čelakovského natočil pro město Strakonice film "Oslavujeme F. L. Čelakovského". V roce 2001 měl velice úspěšnou premiéru jeho film "Statečný kněz" o katovickém faráři J. Jílkovi.

Plk. Ing. Karel Kuncipál - od roku 1997 - jmenován za obětavou práci pro obec, kterou se zasloužil o všestranný rozvoj a udržení kulturních tradic obce, za dlouholetou práci kronikáře a za rozsáhlou literární a publikační činnost, do které se po léta promítá jeho láska k obci.
Katovický rodák, narozen r. 1926, bytem v Katovicích. Vystudoval Vysokou vojenskou školu v Brně, směr inženýrsko - organizační. Zaměstnán jako voják z povolání, od roku 1987 - 92 jako archivář Státního okresního archivu ve Strakonicích. V letech 1981 - 1986 působil jako předseda MNV v Katovicích. V roce 1966 byl jmenován kronikářem Katovic, v této funkci působí dodnes. Kronika za jeho působení byla několikrát oceněna v národních soutěžích, umístila se v okrese vždy na 1., v kraji na 2. a naposledy v roce 1989 na 1. místě ve své kategorii. V roce 1990 byla vystavena v Pantheonu Národního muzea v Praze po vyhodnocení celostátního kola kronikářské soutěže. V roce 1998 byl katovický kronikář ohodnocen v soutěži "Vesnice roku" v rámci POV Mimořádným oceněním. Významná je i jeho publikační činnost.Je spoluautorem knih "A věky jdou" a "U nás doma", které jsou podrobným pojednáním o minulosti a přítomnosti městečka Katovic a okolí. Spolu s manželkou Věrou vydal knihy: Báje a pověsti od Otavy (1992 - rozebráno) a Jménem Jeho Veličenstva císaře, jménem republiky - ze soudních síní Prácheňska (1995). Samostatně vydal sbírku básní "Nad kamenným můstkem" (1995) a celou řadu drobných publikací pro Katovice a okolní obce. Jeho články a básně obohacovaly místní i regionální tisk. Za svoji literární činnost byl v roce 1996 přijat za člena Obce spisovatelů ČR. Zemřel v roce 2007.

Powered by A.D.