Zastupitelé městyse Katovice pro volební období 2014 - 2018

    Mgr. Němečková Šárka starostka
  Bc. Zdráhal Jindřich místostarosta
  Ing. Bláha Pavel zastupitel
  Ing. Hajdušek Tomáš zastupitel, předseda finančního výboru
  Ing. Holeček Jan zastupitel
  Ing. Kadlec Alois zastupitel
  RNDr. Karas Karel CSc. zastupitel
  Kolářík Miroslav zastupitel
  Ing. Nejedlý Vladimír zastupitel
  Mgr. Novotný Michal zastupitel, předseda výboru pro spolkovou činnost, kulturu a sport
  Šimáková Markéta zastupitel
  Ing. Veselka Michal zastupitel, předseda kontrolního výboru
  PharmDr. Zdráhalová Anna    zastupitel
Powered by A.D.