Výbory jsou zřízeny rozhodnutím zastupitelstva na základě zákona o obcích.

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

  • Ing. Michal Veselka, předseda
  • Ing. Alois Kadlec
  • Ing. Jan Holeček

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

  • Ing. Tomáš Hajdušek, předseda
  • Markéta Šimáková
  • Ing. Vladimír Nejedlý

Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport

  • Mgr. Michal Novotný
Powered by A.D.