Srdečně zvány jsou všechny ženy, nejen maminky.

Pro ženy

image002.jpg

Městys Katovice realizuje projekt Zateplení zdravotního střediska Katovice. Budova zdravotního střediska byla postavena v 80. letech 20. století a její obvodové konstrukce a výplně otvorů nevyhovují současným požadavkům na tepelně technické vlastnosti konstrukcí budov. V rámci projektu se počítá se zateplením obvodového pláště a střešních konstrukcí a s výměnou oken. Tím dojde ke snížení spotřeby energie v budově o 46,4 %.      

Zateplení bude realizováno od počátku července, práce budou dokončeny v září. Provoz lékařských ordinací, masáží i prodejny bude nepřerušen. Žádáme návštěvníky zdravotního střediska, aby během stavebních prací dbali zvýšené opatrnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Pout

17.05_Info

Další
Powered by A.D.