Srdečně zveme na Slavnostní zahájení adventu spojené se slavnostním rozsvěcováním vánočního stromu v sobotu 2. prosince od 18.00 hodin na Husově náměstí. Opět si můžete přinést své advetní věnce k požehnání. Výroba adventních věnců se uskuteční v úterý 28. listopadu od 17.30 hodin v jídelně ZŠ.

b_750_1060_16777215_00_images_17_2017_Advent_VENCE_v2.jpg

Městys Katovice srdečně zve na adventně - vánoční pořad kytarového dua Jan-Matěj Rak a Štěpán Rak.
Vstupné 200 Kč na místě, 150 Kč v předprodeji v Lékárně U Andělů.
b_750_897_16777215_00_images_17_12.01_RAK_plak_jpg.jpg

„K níže uveřejněnému dopisu pana Radka Chvala sdělujeme, že zástupce společnosti REAL SPEKTRUM a.s. (tedy nikoliv TOP TRANS, jak chybně uvádí p. Chval) dne 2. 11. 2017 vůbec poprvé pouze seznámil zastupitelstvo se zájmem vybudovat v okolí Strakonic logistické centrum. Jako jedna z vhodných lokalit se tomuto zájemci jevila průmyslová zóna Katovice. Učinil proto dotaz na vedení obce, zda je možné v tomto smyslu oslovit katovické zastupitelstvo, neboť to jediné může takový záměr schválit. V rámci elementární slušnosti bylo zástupci zájemce umožněno na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 2. 11. 2017 vystoupit a poskytnout zastupitelstvu základní informace. Na tomto jednání zastupitelstvo o ničem nerozhodovalo, a ani to nebylo na programu jednání. Jediným výsledkem jednání byl požadavek zastupitelstva na doplnění podkladů o hlukovou studii, neboť všem členům zastupitelstva je dobře známo, že v sousedství průmyslové zóny mají trvalá bydliště občané Katovic.

Informace, které uvádí pan Radek Chval, tak nejsou pravdivé. K žádnému „schválení prodeje bez souhlasu široké veřejnosti“ nedošlo a ani nedojde. Naopak pravdivou informací je to, že na jednání zastupitelstva pan Radek Chval sám od sebe ihned po úvodním vystoupení zástupce zájemce vystoupil, aniž mu bylo uděleno slovo, a nevybíravým způsobem členy zastupitelstva slovně napadal.

Členové zastupitelstva ujišťují občany, že si jsou plně vědomi své odpovědnosti vůči občanům Katovic a není třeba je tak k pocitu odpovědnosti pobízet za cenu jejich napadání a sdělování nepravdivých informací. Platí, že pokud by byl v budoucnosti nějaký záměr na výstavbu v průmyslové zóně skutečně reálně projednáván, budou o tom všichni občané Katovic předem zpraveni s možností se k záměru předem vyjádřit.“

Mgr. Šárka Němečková, Bc. Jindřich Zdráhal, Ing. Pavel Bláha, Ing. Tomáš Hajdušek, Ing. Jan Holeček, Ing. Alois Kadlec, RNDr. Karel Karas CSc., Miroslav Kolářík, Ing. Vladimír Nejedlý, Mgr. Michal Novotný, Ing. Michal Veselka

Přílohy:
Soubor Popis
Stáhnout tento soubor (dopis.pdf)dopis průmyslová zóna  

Oznamujeme zástupcům spolků, organizací a občanských sdružení, aby žádost o dotaci na činnost podali nejpozději do 15.12.2017 na posatelnu městyse Katovice. Žádost je možné vyhotovit vyplněním formuláře, který je ke stažení na našich stránkách, záložka Ke stažení. Pokud bude podána volnou formou, musí obsahovat údaje, které jsou obsaženy ve formuláři.

Jindřich Zdráhal, místostarosta

b_697_974_16777215_00_images_IMG_0001.jpg 

Další
Powered by A.D.